verstaskūris


verstaskūris
×verstaskū̃ris,(hibr.) smob. (2) Krč pakeitęs pažiūras, tautybę žmogus, persivertėlis, prisiplakėlis: Verstaskūris toks jis – kokia valdžia, te ir suka Vb. Tie verstaskū̃riai da bjauresni už patį vokietį Smln.

Dictionary of the Lithuanian Language.